Budak Jalanan

Ceuk batur mah kuring teh budak jalanan
Gawe ukur ngamen dina kendaraan
Sabenerna hate ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal dirupa
Jeung deui duka di mana
Mun panas kapanasan
Mun hujan kahujanan
Mun reup peting ngadon sare di emperan
Da puguh hirup di jalan
henteu boga patempatan
Pikeun pangbalikan

Ti mana ti mana atuh timana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Alloh paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi teh ayana

Ceuk batur mah kuring teh budak jalanan
Gawe ukur ngamen dina kendaraan
Sabenerna hate ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal dirupa
Jeung deui duka di mana
Mun panas kapanasan
Mun hujan kahujanan
Mun reup peting ngadon sare di emperan
Da puguh hirup di jalan
henteu boga patempatan
Pikeun pangbalikan

Ti mana ti mana atuh timana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Alloh paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi teh ayana

Ti mana ti mana atuh timana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Alloh paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi teh ayana

Ti mana ti mana atuh timana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Alloh paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi teh ayana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s