Bahasa Sunda SMP-SMA

Etang-etang “Lauk buruk ngilu mijah”……………………..

Wilujeng Sumping! Mangga linggih di Categories Bahasa Sunda, ieu didamel pikeun nyokong pangajaran basa sunda anu aya di SMP-SMA NASIONAL I KOTA BEKASI.

Panulis nyaéta guru basa Sunda di SMP-SMA NASIONAL I KOTA BEKASI. Panulis sadar teu aya pisan sataikukuna saupami dibandingkeun sareng web basa sunda nu lain nu langkung jembar. Namung panulis ngabogaan tarékah ngaliwatan ieu pikeun diajar bareng jeung murid-murid SMP-SMA NASIONAL I KOTA BEKASI atanapi saha baé anu badé diajar basa Sunda.

Hatur Nuhun.

Sumber tulisan web:
1. diajarbasasunda.com

2. Pamager Basa
3. Lyricsunda.blogspot.com
4. Sabilulungan.org
5. Web lian anu tacan disebutkeun hiji-hiji.

Panulis nyayogikeun link download RPP/SILABUS Basa Sunda kanggo SMP-SMA.

SMP Kelas VII

http://www.ziddu.com/download/14027228/KelasVII12.pdf.html

SMP Kelas VIII

http://www.ziddu.com/download/14027234/KelasVIII12.pdf.html

SMP Kelas IX

http://www.ziddu.com/download/14027207/KelasIX12.pdf.html

SMA Kelas X

http://www.ziddu.com/download/14043433/KelasX12.pdf.html

SMA Kelas XI

http://www.ziddu.com/download/14043449/KelasXI12.pdf.html

SMA Kelas XII

http://www.ziddu.com/download/14043463/KelasXII12.pdf.html